Om BalticFem

BalticFem är en politiskt oberoende organisation (en NGO) som verkar för ett jämställt samhälle och är baserad i Norrtälje, Sverige. BalticFem startades 2002 och har varit verksamma som ett Resurscenter för kvinnor och medlemmar av Winnet Sverige. Inom ramen för Tillväxtverkets program Resurscentra för kvinnor (ett regeringsuppdrag) så har vi arbetat med regional utveckling för att:

  • kvinnor ska kunna hävda sin andel av samhällets resurser
  • kvinnors kompetens ska utnyttjas av samhället
  • insatser som görs av kvinnor och män ska ges lika värde

Resurscentraverksamheten bedrivs på tre nivåer; på individ-1, grupp-2 och strukturnivå3 och BalticFem använder primärt våra erfarenheter från individ- och gruppnivån för att påverka strukturnivån.

—————
1=Personlig rådgivning och utbildning i tex affärsutveckling; 2=Mötesplatser för nätverkande, seminarier, evenemang och projekt; 3=Samarbete med andra organisationer, lobbying för förändring och integrering av ett jämställdhetsperspektiv i lokala, regionala, nationella och EU-program.

Demokrati och ökad delaktighet

En annan viktig fråga för BalticFem är demokrati och kvinnors delaktighet i samhällsuppbyggnad och politik.

BalticFem har varit medlemmar av ALDA (The Association of Local Democracy Agencies) som är en Europeisk NGO baserad i Strasbourg (i Europarådet) som arbetar för att främja god förvaltning och medborgarinflytande på lokal nivå. ALDA fokuserar särskilt på aktiviteter som underlättar samarbete mellan lokala myndigheter och det civila samhället med aktiviteter (projekt) inom olika teman, till exempel den europeiska integrationen, decentralisering, medborgarinitiativ och frivilligarbete, mänskliga rättigheter och en hållbar ekonomisk utveckling.

Prostitution, trafficking och våld mot kvinnor

BalticFem har sedan länge varit engagerade i arbetet mot prostitution, trafficking och våld mot kvinnor, då främst genom olika kunskapshöjande och medvetandegörande projekt och aktiviteter.

BalticFem är medgrundare till ARETUSA, ett europeiskt nätverk som främjar jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU. ARETUSA är en stödjande plattform som syftar till att utveckla förmågan hos NGOs för att omsätta principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i konkreta åtgärder och initiativ som syftar till att ta itu med kränkningar av kvinnors rättigheter, till att säkerställa ett effektivt skydd mot alla former av diskriminering och våld, till att garantera egenmakt och främjande av kvinnor i det politiska, ekonomiska och sociala livet.

RoslagensKvinnoNätverk, RKN

BalticFems är medgrundare till RoslagensKvinnoNätverk, RKN. Vad behövs göras i Norrtälje kommun för att öka jämställdheten enligt Roslagens kvinnoorganisationer? Vi ökar kunskapsnivån samt driver aktuella kvinnofrågor tillsammans med andra organisationer (Kvinnojouren Snäckan och FN-föreningen i Norrtälje) samt engagerade privatpersoner.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer