Samarbetsorganisationer

Nyhetsinlägg om/från våra samarbetsorganisationer

ALDA erkänt inom Europeiska kommissionens Partnerskapsramverk

ALDA – Den europeiska organisationen för lokal demokrati (Association of Local Democracy Agencies) där BalticFem är medlemmar, är stolt över att bli erkända av Europeiska kommissionen som en av de 26 mest aktiva organisationer som arbetar inom området för aktivt medborgarskap.

Sedan 2008 så erhåller ALDA verksamhetsbidrag av Executive Agency of the European Comission. Syftet med driftsbidraget är att stödja organisationer med europeisk räckvidd som, genom sina permanenta, vanliga och regelbundna aktiviteter, ger ett konkret bidrag till målen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”.

Det gäller strukturellt stöd, kallas driftsbidrag till organ som arbetar för mål av allmänt unionsintresse, för att öka medvetenheten om europeisk hågkomst eller uppmuntra demokrati och medborgardeltagande.

Stöd beviljas till organisationer i form av Partnerskapsramverk i fyra år (2014-2017), och även i år har ALDA accepterats som en del av ramavtalet för Europeiska kommissionen, som även omfattar dess form i den strukturerade dialogprocessen.

De allmänna målen för det arbetsprogram som antogs av ALDA är att bidra till medborgarnas förståelse för EU, dess historia och mångfald, för att främja europeiskt medborgarskap och att förbättra förutsättningarna för medborgar och demokratiskt deltagande på unionsnivå. Bland de årliga prioriteringar ALDA finns de 10 åren av utvidgningen av Europeiska unionen till Central-och Östeuropa, valet till Europaparlamentet, medborgarnas deltagande i det demokratiska livet i EU, och EU: s framtid.

Detta erkännande är av avgörande betydelse för ALDA, som arbetar hårt för lokal demokrati, god förvaltning och medborgarnas deltagande, som använder en multi-intressenter och flera nivåer, i syfte att bidra till att bygga upp Europas framtid.

Om ALDA

Association des Agences de la Démocratie Local är en icke-statlig organisation (en NGO) som arbetar för att främja god förvaltning och medborgarinflytande på lokal nivå. ALDA fokuserar särskilt på aktiviteter som underlättar samarbete mellan lokala myndigheter och det civila samhället.

ALDA bildades 1999 på initiativ av Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter för att samordna och stödja ett nätverk av lokala demokratiorgan som bildades i början av 1990. Det är fortfarande ett av dess stödprogram. Det är en paraplyorganisation för de lokala demokratiorgan som är självgående, lokalt registrerade frivilligorganisationer som fungerar som främjare av god förvaltning och lokalt självstyre.

ALDA är en medlemsbaserad organisation som har mer än 150 medlemmar (däribland kommuner, sammanslutningar av lokala myndigheter och ideella organisationer, NGOs) som kommer från mer än 30 länder. ALDA finansieras genom medlemsavgifter och projektbidrag från Europeiska kommissionen, Europarådet och andra offentliga och privata givare.

Läs mer på www.alda-europe.eu 

Kvinnors deltagande i politiken i rampljuset i Skopje – MY EU internationell konferens

Skopje, Makedonien

Den internationella konferensen “Women participation in Politics” ägde rum i Skopje från den 8:e till den 11:e december 2013.

Detta 3-dagars forum hölls inom ramen för projektet “My EUROPE”, där ALDA är partner, och var det tredje eventet efter det som hölls i Brescia i februari 2013 och det andra hölls i Strasbourg i juni 2012, och organiserades av ALDA. ”Mitt EU” är ett projekt som fiansieras av programmet “Europe for Citiziens”.

Koalitionen av ungdomsorganisationer SEGA, under ledning av Zoran Ilieski i samarbete med kvinnoorganisationeni kommunen Sveti Nikole var de lokala arrangörerna av evenemanget. ALDA bidrag var nyckeln till framgång för evenemanget: kommunikationsansvarige för ALDA Irene Zanetti deltog, och deltagandet av Åsa Albinsson från BalticFem var betydelsefullt, eftersom hon förmedlade till deltagarna 30 års erfarenhet av det svenska arbetet för jämställdhet i politik. BalticFem är inte delägare i projektet, men en aktiv partner i ALDAs nätverk.

{gallery}201312-skopje{/gallery}

Den sista tal av händelsen levererades av Liliana Popovska, ordförande för utskottet för lika möjligheter för Makedonien. Hon avslutade mötet med det anmärkningsvärda uttalandet: ”När vi diskuterar hur man kan förbättra kvinnors deltagande i det politiska livet, borde vi tala om evolution, inte revolution”.

Se bilder från konferensen på Facebook

Se TV-reportage om konferensen på ALFA TV och på 24 Vesti (På Makedonska)

Läs mer om projektet ”My Europe

About ALDA

The Association of Local Democracy Agencies is a non-governmental organisation dedicated to the promotion of good governance and citizen participation at the local level. ALDA in particular focuses on activities that facilitate cooperation between local authorities and civil society.

ALDA was established in 1999 at the initiative of the Council of Europe’s Congress of Local and Regional Authorities to coordinate and support a network of Local Democracy Agencies which was established in the early 1990s. It remains one of its supporting programmes. It is the umbrella organisation of the Local Democracy Agencies which are self-sustainable, locally registered NGOs that act as promoters of good governance and local self-government.

ALDA is a membership based organisation gathering more than 150 members (including Local Authorities, Associations of Local Authorities and non-governmental organisations) coming from more than 30 countries. ALDA is funded through membership fees and project funding from the European Commission, the Council of Europe and other public and private donors.

Read more at www.alda-europe.eu 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer