(2009-2010) Kedjan – X generation

Lägesrapport – X generation till non violent relations DAPHNE III 2009-2010

Baltic Fem i Norrtälje har under det senaste året i samarbete med andra frivilligorganisationer i Estland, Lettland, Litauen, Finland och Grekland bedrivit ett gemensamt metodutvecklingsprojekt. Syftet har varit att sprida kunskap till flickor och unga kvinnor om hur de ska undvika att utsättas för fysiskt och psykiskt våld i såväl nära relationer som i samhället i stort.

De deltagande organisationerna har arbetat med delvis olika målgrupper. Baltic Fem valde att fokusera på elever inom gymnasieskolan (ålder 16 – 18 år) i samverkan med bland annat företrädare för Uppsala tjejjour samt en expert på datasäkerhet.

Frågesvar 29-30 mars

Varför väljer så många att prata skit om varandra anonymt på nätet istället för att stå för det man tycker?

 1. Det är lättare
 2. det kan misslyckas (tonfall) att få fram
 3. Man trollar (man skriver för att få reaktioner) – provokation
 4. Inte genomtänkt, ser ej reaktionen direkt
 5. Man blir kaxigare bakom skärmen när man är anonym/låtsas att man är någon annan
 6. blir distansierad
 7. bevis – svårt att bevisa vem sagt/skrivit vad
 8. Det är lättare på Internet man behöver inte stå för det där
 9. Det är så lätt "två klick ifrån" fegt anonymt
 10. Lättare över internet än ansikte mot ansikte gömma sig
 11. fegt väljer att vara anonym för att slippa tänka igenom vad man säger
 12. väger tyngre irl än på nätet
 13. Lättare att reagera/agera på nätet
 14. Vi blir fegare med tekniken (istället för elak blick)
 15. Man vågar mer på Internet
 16. Lättare att se vad andra tycker och hålla med alla andra
 17. Man blir anonym på nätet – lättare att bli elak
 18. Lättare att säga elaka saker på Internet
 19. Ingen konfrontation på nätet – inga risker
 20. Det är enklare, ingen som vet vem man är
 21. Fegt, inte öga mot öga
 22. om fler skrivit lättare att hänga på
 23. ingen direktreaktion
 24. tid att fundera på vad du ska säga
 25. man kan logga ut

 

 

Vad gör du om någon skriver elaka saker om dig? (förtalar dig på Internet / IRL)

 1. Spara det (om du vill anmäla – samla bevis)
 2. Säga emot (beror på vem som skriver)
 3. Ignorera om det är anonymt
 4. Ta det på allvar om du vet vem det är
 5. Anonymt – ej bry sig
 6. ir: prata – konforntera – anmäla
 7. konfrontera i "verkligheten"
 8. Svara/Skämta tillbaka står du för det?, anonym – strunta i det
 9. Inte ta åt sig om det inte är många
 10. Om någon är anonym bryr man sig inte – vet man vem det är bör man konfrontera
 11. Inte ta åt sig / beroende på hur nära – är det vänner tar man åt sig mer
 12. ta med en nypa salt
 13. inte bry sig
 14. Konfrontera IRL / strunta i det, tappa respekt / polisanmäla om det är grovt
 15. Man är likadan tillbaka
 16. Konfrontera
 17. Skriva tillbaka / om det är anonymt sök efter ip-adress
 18. liten grej – strunta i det
 19. större – agera
 20. Det borde vara fler vuxna på nätet/fältare osv så att de vet vad som händer
 21. Polisanmäla

 

Är trafficking ett lokalt problem i Norrtälje?

 • om ja – hur då?
 • om nej – varför inte?
 1. Både ja och nej
 2. Förekommer säkert
 3. Ja – vill inte se
 4. ja – prostitution
 5. ja men kanske dåligt med kunder här'
 6. nej för litet
 7. nej för litet vi har för bra koll
 8. nej man borde se om det finns
 9. nej Norrtälje är för litet
 10. det snackas för mycket
 11. kanske prostitution (ryktesvis)
 12. tror nej men det skulle lätt kunna vara så
 13. nej det känns
 14. nej social kontroll – man skulle känna till det
 15. ja – transit
 16. nej för litet
 17. kanske i fritidshus
 18. finns spår i stugurna
 19. ja man märker inte av det
 20. varför inte?

 

Eget ansvar?

 • Kan vi motarbeta trafficking i våra egna vardagsliv?, vem kan göra? Vem har ansvar?
 1. Svårt
 2. Många kollar på Internet
 3. ladda ner
 4. Konsumentperspektivet blir för mycket – känns inte som frågan angår mig
 5. man kan göra något
 6. låt bli att titta/använda är enkelt sätt att göra själv
 7. Välj att bo på hotell utan porr / prenumerera ej på kanaler med porr
 8. Inte köpa porrtidningar – filmer etc
 9. nej – köpa amerikansk porr
 10. köper ej porrtidningar
 11. bojkott
 12. välja
 13. sluta kolla på porr (förbud)
 14. Bevaka alla porrsajter i världen för att fälla
 15. Lagstiftaren har ansvar
 16. Prata med barnen om sex
 17. Tull – spanar och larmar polis om misstänkta

Är sex en mänsklig rättighet?

 1. nej för om det är en rättighet får någon ta det
 2. mänskligt behov men inte rättighet
 3. ömsesidighet

Kedjan – X generation

Mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel är ett komplext problem som i grunden bottnar i bristande jämställdhet. Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida.

Om det inte fanns män som ansåg att det är deras självklara rätt att köpa kvinnor och barn som varor för sin egen njutning, skulle vi inte ha prostitution och sexuellt utnyttjande. Sverige är såväl slutmål som transitland i den cyniska handeln med kvinnor och barn för sexuell exploatering som pågår dygnet runt i hela världen. För att förebygga och motverka köp av sexuella tjänster i Sverige och utomlands behövs olika informations- och utbildningsinsatser med målet att förändra attityder.

Attityder och värderingar grundläggs tidigt. Studier har visat att de föreställningar som finns bland gymnasielever om tjejer och killar visar tydliga könsrollermönster. Insikten om det egna användandet av dessa könsrelaterade föreställningar kan dock saknas. Flera av ungdomarna i en studie (Wisén 2007) berättade att lärarna i skolan behandlade tjejer och killar likadant, men kunde ändå ge exempel på att det faktiskt skiljde sig åt i praktiken.

Många verkar inte veta var gränsen går mellan okej sex och våldtäkt. Och många – både killar och tjejer – tycker att tjejer som har utmanande kläder, är berusade eller är sexuellt aktiva får skylla sig själva om de blir våldtagna. Dessa och andra fördomar kring sex och kraven på att alltid vara snygg och tillgänglig gör att mångas sexuella självförtroende är lågt. Och då växer osäkerheten om vad som är okej sex och vad som är sexuella övergrepp.

Vi har startat en blogg och du är välkommen till: http://kedjanxg.blogspot.com

Daphne III projekt

X generation till non violent realations DAPHNE III

Vad ska vi göra?
Arbeta förebyggande genom att sprida kunskap om riskerna för våld i unga relationer.

Målgrupper:
– Kvinnor 18-28 år som riskerar att utsättas för våld (i nära relationer).
– Organisationer och institutioner som tillhandahåller hjälp för våldsoffer (kvinnojourer), eller arbetar med utveckling av policys och metoder

Länder vi arbetar med:
Estland, Lettland, Litauen, Finland och Grekland.

Lokalt ska vi
Bilda en arbetsgrupp och genomföra nio workshops
– fyra i höst (september-december 2009) och fem under våren (januari-juni) 2010.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer