(2005) Mobility and Equality: entrepreneurial participation

Cooperation with business network around the Mediterranean.

Rörlighet och Jämställdhet

Samarbete med affärsnätverk runt Medelhavet

BalticFem var 2005-2006 partner i ett Europeiskt projekt finansierat av den Eurpeiska kommissionen med namnet: ”Rörlighet och Jämställdhet: entreprenöriellt deltagande mot en Europeisk arbetsmarknad” lett av AFAEMME, ”Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen”. Projektets uppgifter var bland annat att försöka öka deltagandet av affärskvinnors organisationer när det gäller att arbeta med rörlighet inom EU.

Det huvudsakliga målet för BalticFems deltagande var att etablera fler kontakter mellan det nätverk av affärskvinnor och kvinnoorganisationer intresserade av arbetsmarknadsfrågor och entreprenörskap i länderna runt Östersjön (Sverige, Finland, Åland, Rysslan, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark), som vi kallar Entré Baltic, med AFAEMMEs nätverk av affärskvinnor runt Medelhavet.

Mobility and Equality

Cooperation with business network around the Mediterranean

BalticFem was 2005-2006 partner in an European project funded by the European Commission with the name: ”Mobility and Equality: entrepreneurial participation towards a European Labour Market” lead by AFAEMME, ”Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen”. The project did among other things try to increase the participation of business women organisations when adressing mobility witihn the European Union.

The main aim with BalticFem’s participation is to establish more contacts between the network of business women and women organsiations interested in employment and entrepreneurship in the countries around the Baltic Sea (Sweden, Finland, Åland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany and Denmark), wich we call Entré Baltic, with AFAEMMEs network of business women around the Mediterranean.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer