UTVECKLINGSPROGRAM – Kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet

Med hjälp av Mål 3 i Stockholms län gjordes år 2000 en förstudie, som har resulterat i förslag till ett Utvecklingsprogram för att öka kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet, med delsyftet att främja jämställdhetsutvecklingen i Östersjöregionen. Utvecklingsprogram.

utvecklingsprogramNär vi fick uppdraget att genomföra en förstudie kring ett utvecklingsprogram för att främja kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet var det en stor utmaning. I uppdraget låg dels att belysa invandrade kvinnors situation, dels kvinnors situation i länderna runt Östersjön. Inledningsvis upplevde vi uppdraget som två separata delar och den ständigt återkommande frågan var hur dessa delar skulle kunna integreras med varandra. Allteftersom arbetet fortskred såg vi hur olika delar föll på plats och att insatser för kvinnor i de forna östeuropeiska länderna har stor betydelse för invandringen från dessa länder till Sverige. Studien visar att det är en stor grupp, framförallt unga kvinnor, som söker sig till Sverige från dessa länder och inte sällan i hopp om en ljusare framtid. Som kvinnor och invandrare möter de dock svårigheter även i Sverige och kvinnornas kunskaper samt erfarenheter synliggörs sällan i det svenska samhället.

Vill du ha rapporten som pdf-fil så maila till balticfem@gmail.com och be om Utvecklingsprogrammet 2000, så mailar vi rapporten i pdf-format till dig.