Pressmeddelande från Winnet Sverige och Svenska Uppfinnarföreningen (SUF)

Två starka organisationer i det civila samhället för Innovation på lika villkor

Winnet Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen ingår ett samarbetsavtal i syfte att stärka positioner och tillvarata nätverk, kunskaper och metoder för ömsesidig nytta.

Samverkan syftar i allmänhet till att genomföra gemensamma aktiviteter riktade mot kvinnor, och i synnerhet, att med gemensamma krafter verka för ett innovationssystem på lika villkor.

Winnet Sveriges innovationsarbete hade sin start redan i form av en konferens 2012 i Jönköping. Konferensen var ett led i att ta fram inspel till den nationella innovationsstrategin samt medverka till att begreppet på innovation breddas.

Med samarbetet vill organisationerna medverka till att öka Sveriges innovationskraft och tillväxt genom att få in kvinnornas kraft i innovationssystemet.

För frågor och ytterligare information: 
Chatarina Nordström, 073-626 54 99
chatarina.nordstrom@winnet.se

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer