ALDA erkänt inom Europeiska kommissionens Partnerskapsramverk

ALDA – Den europeiska organisationen för lokal demokrati (Association of Local Democracy Agencies) där BalticFem är medlemmar, är stolt över att bli erkända av Europeiska kommissionen som en av de 26 mest aktiva organisationer som arbetar inom området för aktivt medborgarskap.

Sedan 2008 så erhåller ALDA verksamhetsbidrag av Executive Agency of the European Comission. Syftet med driftsbidraget är att stödja organisationer med europeisk räckvidd som, genom sina permanenta, vanliga och regelbundna aktiviteter, ger ett konkret bidrag till målen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”.

Det gäller strukturellt stöd, kallas driftsbidrag till organ som arbetar för mål av allmänt unionsintresse, för att öka medvetenheten om europeisk hågkomst eller uppmuntra demokrati och medborgardeltagande.

Stöd beviljas till organisationer i form av Partnerskapsramverk i fyra år (2014-2017), och även i år har ALDA accepterats som en del av ramavtalet för Europeiska kommissionen, som även omfattar dess form i den strukturerade dialogprocessen.

De allmänna målen för det arbetsprogram som antogs av ALDA är att bidra till medborgarnas förståelse för EU, dess historia och mångfald, för att främja europeiskt medborgarskap och att förbättra förutsättningarna för medborgar och demokratiskt deltagande på unionsnivå. Bland de årliga prioriteringar ALDA finns de 10 åren av utvidgningen av Europeiska unionen till Central-och Östeuropa, valet till Europaparlamentet, medborgarnas deltagande i det demokratiska livet i EU, och EU: s framtid.

Detta erkännande är av avgörande betydelse för ALDA, som arbetar hårt för lokal demokrati, god förvaltning och medborgarnas deltagande, som använder en multi-intressenter och flera nivåer, i syfte att bidra till att bygga upp Europas framtid.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer