Om ALDA

Association des Agences de la Démocratie Local är en icke-statlig organisation (en NGO) som arbetar för att främja god förvaltning och medborgarinflytande på lokal nivå. ALDA fokuserar särskilt på aktiviteter som underlättar samarbete mellan lokala myndigheter och det civila samhället.

ALDA bildades 1999 på initiativ av Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter för att samordna och stödja ett nätverk av lokala demokratiorgan som bildades i början av 1990. Det är fortfarande ett av dess stödprogram. Det är en paraplyorganisation för de lokala demokratiorgan som är självgående, lokalt registrerade frivilligorganisationer som fungerar som främjare av god förvaltning och lokalt självstyre.

ALDA är en medlemsbaserad organisation som har mer än 150 medlemmar (däribland kommuner, sammanslutningar av lokala myndigheter och ideella organisationer, NGOs) som kommer från mer än 30 länder. ALDA finansieras genom medlemsavgifter och projektbidrag från Europeiska kommissionen, Europarådet och andra offentliga och privata givare.

Läs mer på www.alda-europe.eu 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer