Inbjudan till MentorRing® i Roslagen 2014

Gör verklighet av din idé – och ingå i ett kreativt nätverk

Under 2014 så kommer BalticFem att genomföra utbildningen MentorRing® för dig som är kvinna och har en idé, produkt eller tjänst som du vill utveckla. 

Du kan läsa mer om vad den innebär här nedanför. Är du intresserad av att delta eller vill veta mer kontakta (maila eller ring) Margareta Spång på margareta@balticfem.com eller 0733321771.

MentorRing® – Snabbare process från idé till färdig produkt.

Syftet med MentorRing® är att väsentligt förkorta tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing® får du konkret hjälp med att förverkliga din idé. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd. Alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

Metoden ger ett strukturerat och dynamiskt arbetssätt för handledare, grupp och individ. MentorRing®-konceptet består av regelbundna sammanträden i en mindre grupp, en gång per månad under ett års tid. En särskilt utbildad handledare håller samman hela processen med regelbundna möten kombinerat med kompetenshöjning.

 

MentorRing® – ger struktur och värdefulla kunskaper i innovationsprocessen.

Mindre grupp med sekretess

Gruppen består av 8-10 deltagare som bedöms ha en utvecklingsbar idé. Idéerna ska ej konkurrera med varandra. Ett sekretessavtal skrivs med alla inom gruppen.

Ringens samansättning av deltagare förutsätter att alla kvinnor har unika kunskaper, erfarenheter och nätverk med olika kontakter.

Föreläsningar – mentorskap – nätverk

Utifrån gruppens behov av kompetenshöjning bjuds särskilda föreläsare och experter in till sammanträdena. Deltagarna blir mentorer och bollplank åt varandra och en kunskapsöverföring mellan dem sker också på så vis. Dessutom skapas värdefulla nätverkskontakter.

 Strukturerade möten och kompetenshöjning

Ett sammanträde i MentorRingen pågår i tre timmar och är uppdelat i två delar. Första timmen är avsatt för en föreläsning på ett aktuellt tema som gruppen behöver för sin kompetenshöjning.

Under andra delen redogör varje deltagare kortfattat om läget i sitt projekt. Gruppen bidrar aktivt. Handledaren ansvarar för att tiden fördelas jämt mellan deltagarna.

”Hemläxor”

Handledaren gör avslutningsvis en kort sammanfattning och därefter bestämmer var och en sin hemläxa till nästa sammanträde.

Kortfattade minnesanteckningar förs vid varje sammanträde av MentorRing®-handledaren. Alla deltagare för också en ”loggbok” över sin innovationsprocess.

Kostnad

Du betalar en kursavgift på ca 1000 kr för att delta i en MentorRing®-grupp. Kursmaterial ingår.

Handledare

Handledaren är utbildad i MentorRing®-metodiken, samt har dokumenterad erfarenhet av att leda MentorRing®-grupper sedan tidigare. 

Anmälan till MentorRing®

Välkommen att söka till vår MentorRing® om du är kvinna, oavsett bakgrund, 18-65 år och din idé, produkt eller tjänst, är utvecklingsbar.

Kontakta Margareta Spång, BalticFem, margareta@balticfem.com, tel 0733321771.

MentorRing® – är ett koncept för kvinnliga uppfinnare som har utvecklats av Svenska Uppfinnareföreningens nätverk QUIS, Qvinnliga Uppfinnare I Sverige och är ett registrerat varumärke. MentorRing är en framgångsrik metod för att stödja kvinnliga uppfinnare i innovationsprocessen.
Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer