Appell till politiker och tjänstemän i Norrtälje kommun

Angående inrättandet av en kvinnofridssamordnartjänst i Norrtälje kommun

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Tiotusentals personer utsätts varje år för våld inom familjen; framförallt riktar sig våldet mot kvinnor och barn.

Vi Roslagens kvinnonätverk (RKN) som bildades på Kvinnodagen i år, vill uppmärksamma er, kommunens företrädare, på att Norrtälje kommun sedan åtta år tillbaka inte har någon kvinnofridssamordnare.

Vi i RKN finner det mycket otillfredsställande med tanke på att omfattningen av misshandel, kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning i nära relationer i Norrtälje kommun är så hög att kommunen enligt BRÅ:s siffror ligger på sjunde plats från toppen, procentuellt i förhållande till befolkningens storlek, när det gäller dessa brott i Stockholms län. Det är sorgligt att kommunen figurerar i detta sammanhang tillsammans med kommuner som t ex Södertälje och Solna samt Stockholms innerstad.

Vi i RKN kan inte acceptera att kommunen trots låga siffror för övrig brottslighet uppvisar så höga tal för ovanstående brott. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att det uppenbarligen är något fel i det förebyggande arbetet med kvinnofriden, ett uppdrag som ingår i kommunens skyldighet gentemot sina invånare.

Till kommunfullmäktigemötet den 25/3 i år lämnades en partiövergripande motion in om inrättandet av en kvinnofridssamordnartjänst. En sådan har Norrtälje kommun inte haft på ca. åtta år, vilket märks av ovanstående beskrivning av läget i kommunen, när det gäller kvinnors rättigheter och utsatta läge.

Efter åtta månader har motionen ännu inte ens besvarats. Vi ber därför om skyndsam och positiv behandling av motionen, så att alla vi som arbetar med kommuninvånarnas väl och ve kan vara lugna med att kommunens politiska företrädare, liksom vi i RKN, vill se en långsiktig förbättring av kommunens samordning av resurser när det gäller kvinnors rättigheter generellt och kvinnofrid speciellt och att kunskapsnivån om dessa frågor hos invånarna samt kommunens politiker och tjänstemän höjs. En kvinnofridssamordnare ökar också möjligheten väsentligt för att alla kommunens invånare ska komma i åtnjutande av samma mänskliga rättighet; rätten att leva i frihet utan att ständigt vara rädd för sin egen och sina barns säkerhet.

Norrtälje, 25 november 2013

Företrädare för Roslagens kvinnonätverk genom arbetsgruppen; Karin Lundqvist Zelander (sammankallande), Margareta Spång, Margareta Eriksson, Carina Libonius, Agneta Liljesköld, Kerstin Rabenius, Christina Frisk, och Hanna Stymne Bratt

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer