25 november 2013 – Kvinna och utnyttjad.

Om arbetet mot prostitution och trafficking i vår närmiljö.

Måndag den 25/11 är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN 1999 och uppmärksammas över hela världen.

kvinnaisang

RKN – Roslagens kvinnonätverk, bildat på Kvinnodagen den 8 mars i år, anordnar fackeltåg och seminarium med efterföljande paneldiskussion om hur det ser ut och vad som görs när det gäller prostitution och trafficking i vår närmiljö, dvs. i Stockholm med omnejd.

Medverkande:

  • Per Hjort kommissarie, människohandelssektionen Citypolisen i Stockholm
  • Anneli Avelin verksamhetsledare, Insamlingsstiftelsen mot trafficking
  • Margareta Spång verksamhetsledare, BalticFem, europeiskt nätverk mot trafficking

Seminarium och paneldiskussion

Måndag 25/11 kl 19-21, Folkets Hus i Norrtälje

Fri entré – Fika finns att köpa.

Kl. 18-19 fackeltåg från polisstationen till kommunhuset med appell för inrättandet av en kommunal kvinnofridssamordnare.

I den resolution som instiftade dagen slog man fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

Enligt FN:s beräkningar kommer 70 procent av världens kvinnor någon gång under sin livstid att bli utsatta för våld. I Sverige anmälds över 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I drygt 80 procent av fallen är förövaren en man. Mörkertalet är stort. Störst risk att bli utsatta för övergrepp löper kvinnor när de befinner sig i det egna hemmet.

Huvudarrangör: RKN – Roslagens kvinnonätverk i samarbete med Sensus Studieförbund Norrtälje. I nätverket ingår Kvinnojouren Snäckan, BalticFem, Norrtälje FN-förening, lokala kvinnliga politiker och tjänstemän och engagerade kvinnor i allmänhet.

För mer information kontakta: Karin Lundqvist Zelander, projektansvarig, sammankallande i RKN, ordf. Norrtälje FN-förening, 070-33 777 66, karin.lundqvist.zelander@telia.com
 
pdfInbjudan.Kvinna.och.utnyttjad-131125.pdf
pdfpressmeddelande.131118-kvinna.och.utnyttjad.pdf
Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer