Innovationsarena Roslagen – VB 2013-2015

BalticFem fortsätter vårt arbete kring genus och innovationer, under perioden 2013-2015 finansierade av Tillväxtverket utifrån programmet ”Verksamhetsbidrag – resurscentra 2013-2015”. Vi kommer att samarbeta med, och följa arbetet i ResursUppland som arbetar med liknande inriktning i sitt Arena2020.

Under 2013 så fokuserar vi mest på att kartlägga nuläge, planera aktiviteter och lägga upp strategier för det planerade arbetet 2014-2015 som kommer att innnehålla aktiviteter för den lokala innovationsarenan i Roslagen med fokus både på strukturaktörer och innovatörer. Under 2014 så kommer vi bland annat att:

  • Genomföra ett antal workshops för att vidareutveckla den lokala innovationsarenan så att den bättre gynnar kvinnor med innovationer.
  • Starta en processledd verksamhet för kvinnor i Roslagen med idéer så att de kan verka som gott exempel i regionen, och får kunskap och nätverk för att kunna genomföra fler idéer och växla upp dem till innovationer. 

En annan aktör/satsning i Stockholms län som vi naturligtvis också kommer samarbeta med är Entrepreneur STHLM, där vi både räknar med att få ta del av kunskap, men också kunna sprida våra erfarenheter.

Vi vill med vårt arbete:

  • Öka kunskapen kring kvinnors villkor och att öka möjligheter för kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer i Stockholmsregionen med ett specifikt fokus på storstadsnära Roslagen
  • Uppnå en långsiktig kulturell förändring hos alla intressenter (eg. ökad genuskunskap och ökad förståelse för andra aktörers drivkrafter och arbetssätt) på innovationsarenan.
  • Stärka resurscentras position i den utvidgade Stockholmsregionens (Mälardalen) utvecklingspartnerskap i samarbete med t.ex. Länsstyrelsen, Innovationskraft Sthlm, Winnet Sverige, forskare men även med resurscentra, företagare och NGO:s i angränsande län.
Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer