Projektet Cykla i Roslagen avslutat

Projektet Cykla i Roslagen som BalticFem drivit från januari 2012 till och med juli 2013 med finansiering från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kvinnors Företagande och Entrepreneur Sthlm har lämnat in sin slutrapport och vi vill passa på att tacka och önska projektledare Sofia Händel, alla som deltagit och framförallt Bike & Hike Roslagen fortsatt lycka till!

Cykla i Roslagen har gått ut på att stärka och öka konkurrenskraften i mindre turismföretag (majoriteten ägda av kvinnor) på landsbygden genom samverkan kring en gemensam tematisk turismprodukt (cykelresor).

Före projektet fanns ett nätverk av företagare som inlett ett samarbete kring cykelresor och paket, detta projekt utgick från detta nätverk vilket vidareutvecklats och konkretiserats. Grundtanken har varit att samverkan under ett ”gemensamt paraply” och kring ett gemensamt koncept ska göra microföretagen till en starkare aktör på marknaden. Ett annat mål har varit att göra resepaketen mer lätttillgängliga för utländska besökare.

I projektet har vi arbetat med affärsrådgivare och olika experter som hållit kurser i affärsutveckling, marknadsföring, sociala medier, besöksnäring och exportmognad. Alla deltagare har spelat en aktiv roll i projekt- och kursinnehåll. Vi har även anordnat studiebesök (Östergötland och Holland) för att lära oss mer om hur andra arbetar och för att se var cykelprodukten behöver utökas, förändras eller förbättras. Andra aktiviteter är ett seminarium där bl.a. jämställd tillväxt och kvalitetssäkring av turistiska produkter som erbjuds av flera företag gemensamt stod på agendan och framtagande av en guidebok innehållandes åtta cykelpaket i Roslagen.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer