Lågkonjunktur för jämställdheten i Europa

Ekonomin i Europas länder befinner sig efter finanskrisen 2008 i recession eller depression. Stigande arbetslöshet och försämrad välfärd drabbar allt större grupper. En annan effekt av den alltjämt pågående ekonomiska krisen är att utvecklingen när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män avtar eller stagnerar. I de länder som drabbats hårdast finns tydliga tecken på att kvinnor, ungdomar och invandrare riskerar att hamna i trafficking och prostitution.  Europeiska NGO:s kommer därför via sin paraplyorganisation Aretusa att gemensamt lyfta fram olika fakta om lågkonjunkturens negativa påverkan på jämställdhetsutvecklingen i Europa.

 

De olika frivilligorganisationerna kommer därför via Aretusa att tillsammans lyfta fram tre prioriterade områden och utmaningar;

  • Risken för att jämställdhetsaspekten glöms bort när de europeiska länderna och institutionerna fokuserar på gemensamma och nationella insatser för att hantera och motverka den pågående ekonomiska krisen.
  • Behovet av ett fortsatt samarbete och transnationella partnerskap på europeisk nivå för att stödja sociala insatser för att främja och skydda kvinnors rättigheter.
  • Behovet av ökad medvetenhet och förstärkta insatser på europeisk nivå för att ytterligare utveckla jämställdhetspolitiken och säkerställa effektiva skyddsåtgärder för människohandelsoffer på lokal nivå.

En utgångspunkt för vårt gemensamma arbete kommer vara EU-direktivet 2011/36/EU om hur människohandel ska förebyggas och motverkas. Via gemensamma seminarier och nationella möten kommer medlemsorganisationerna att arbeta fram konkreta åtgärdsförslag på hur EU, dess medlemsstater samt kandidatländer kan;

  • Säkerställa en fortsatt effektiv hantering av den ekonomiska krisen utan att jämställdhetsaspekten glöms bort eller motverkas.
  • Förstärka och utveckla skyddet för de människor som drabbats av eller riskerar att utsättas för trafficking.
  • Öka medvetenheten om och behovet av att utveckla arbetet mot diskriminering på flera grunder.

För ytterligare information kontakta:

BalticFem: Lars Bäck, lars@balticfem.com

Aretusa: www.aretusa.netinfo.aretusa@gmail.com

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer