Detta är Aretusa

ARETUSA är den långsiktiga nyttan av flera år av informella nätverk mellan organisationer från olika medlemsstater inom ramen för genomförandet av transnationella EU-projekt.

I den grekiska mytologin var Aretusa en nymf och dotter Nereus och blev senare en fontän på ön Ortygia i Syracuse, Sicilien. Den 6 december 2002 under ”blickpunkten om handel med kvinnor” konferensen, som stöds av Europeiska kommissionen och hålls i Syracuse av det italienska ministeriet för lika möjligheter ansåg Europeiska nätverket mot handel med kvinnor inletts för att främja utbyte av sakkunskap och bästa praxis för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och i synnerhet handeln. Konsortiet leddes av en italiensk frivilligorganisation (IRENE Association) i samarbete med andra kvinnoorganisationer organisationer med säte i Belgien, Spanien, Frankrike, Grekland, Norge, Sverige, Danmark, Island.

Under 2006 plattformen utvidgades till att omfatta organisationer från de nya EU-medlemsstater: Ungern, Rumänien, Litauen, Polen, Bulgarien. Plattformen har möjliggjort en effektiv och sammanhängande samarbete mellan 80 kvinnoorganisationer från 21 EU-medlemsstater.

Nätverket samlar organisationer som delar åtagandet mot jämställdhet mellan könen inom olika insatsområden (könsrelaterat våld, deltagande ekonomisk verksamhet, social integration, deltagande politik) och från olika synvinklar (forskning, förvaltning av sociala tjänster och vindskydd, rådgivning om jämställdhetspolitik, integrering). Vid årets 2007 beslutade 18 organisationer att lagligt fastställa på grundval av den effektiva samarbete som utvecklats sedan 2002, den internationella sammanslutningen heter ”Aretusa” som en permanent och sammanhängande ram för att säkerställa kvaliteten på framtida företag och för att maximera resultaten av inom nätverket inom jämställdhet.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer