PITEM

pitem-1Tillsammans med vår projektpartner NEEM (Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter) i Södermanlands län har BalticFem drivit ett projekt med arbetsnamnet PITEM (Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald). Projekttid: November 2004 – oktober 2005.
Projektet har haft en egen webbplats och du kan se en kopia av den här.

Syftet med PITEM var att öka potentialen för tillväxt genom att bland annat bidra till en förändrad, mer positiv syn på entreprenörskap bland kvinnor från etniska minoriteter.

Ett entreprenörskapsteam bestående av unga kvinnor från etniska minoriteter startades i projektet och genom bland annat informations- och utbildningsinsatser i partnerskapen för de regionala tillväxtprogrammen försökte vi synliggöra de strukturella hinder som dessa kvinnor möter.

Ett långsiktigt mål var att initiera skapandet av en permanent kunskapsplattform och bidra till kunskapsöverföring inom det aktuella projektområdet.

Projektpartners:

  • NEEM (Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter) Näringslivscentrum, Katrineholm, Södermanlands län.
  • BalticFem, en interregional NGO för jämställdhet, Norrtälje, Stockholms län

Projektet finansierades av Nutek och Integrationsverket.

För mer information kontakta projektledare Margareta Spång, BalticFem eller projektledare Joyce Kimwaga-Lundin, NEEM.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer