PITEM II

pitem2-logo

PITEM II

Under år 2005 genomfördes det första projektet inom vårt partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald (PITEM). Detta inledande projekt följdes av projektet PITEM II med projektperiod från och med 2006-01-09 till och med 2007-10-31.
Projektet har haft en egen webbplats, där du kan läsa mer, och du kan se en kopia av den här.

Rapporter
pdf_ikon Slutrapport gällande projektet PITEM II (Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald). Projektägare BalticFem

pdf_ikon ”Företagsamma gränsgångare” Utvärderare Kicki Stridh, Internationell kompetens

pdf_ikon ”MOBILISERA! FÖRÄNDRA! En berättelse om entreprenörskapsprojektet PITEM.” Följeforskare Karin Berglund, Ekonomihögskolan vid Mälardalens Högskola

Syfte
Syftet med det ursprungliga projektet var bland annat att utarbeta en fungerande svensk mikrokreditmodell, som fortsätter efter avslutat projekt.

Dessutom fanns i den ursprungliga projektansökan ytterligare ett par målsättningar, som vi dock lagt åt sidan för att koncentrera oss på uppgiften att utarbeta en svensk modell för mikrokrediter, vilken nu ska bäras vidare med hjälp av en handbok baserad på erfarenheter från PITEM-projektet.

Strukturpåverkan har varit god på nationell nivå när det gäller Mikrokrediter i nätverk – en svensk modell, medan vi i slutrapporten redovisar ett antal förslag till åtgärder, om ansvariga på nationell och regional nivå vill komma tillrätta med den okunskap i fråga om Jämställdhet och Mångfald som finns bland handläggare inom de funktioner, som är tänkta att utgöra ett kvalificerat stöd för vår målgrupp.

Handboken för mikrokrediter i nätverk – en svensk modell, är tryckt
omslag-handboken PITEMs handbok för mikrokrediter i nätverk – en svensk modell (ISBN 978-91-633-1251-9) har nu kommit från tryckeriet och är klar för distribution. Handboken är tänkt för er som är intresserade av att främja utvecklingen av entreprenörskap med hjälp av mikrokrediter i nätverk. Är ni intresserade av den är ni välkomna att kontakta projektkoordinator Margareta Spång, margareta@balticfem.com.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer