Cykla i Roslagen

Cykla i Roslagen är ett projekt som ska öka konkurrenskraften och lönsamheten i kvinnoägda turismföretag inom Roslagen genom konkret samverkan kring ett gemensamt koncept – cykelturism och färdiga resepaket. I praktiken ska den konkreta samverkan i nätverk utvecklas genom gemensam: 

 • Paketering
 • Marknadsföring
 • Försäljning

Cykla i Roslagen ska utveckla nya produkter, men även utveckla befintliga produkter vars kvalitet ska öka genom att de görs exportmogna.

”Cykla i Roslagen” ska genomföras inom ramen för en serie workshops ledda av företagsrådgivare, affärsutvecklare samt experter inom besöksnäringen. Deltagarna/företagarnaspelar aktiv roll i processen och ska själva vara med och forma innehåll och resultat. Workshops och föreläsningar sker inom tre tematiska block:

 • Affärsutveckling i nätverk/paketering.
  Mål: nå ett formaliserat samarbete i gruppen och utveckla nya produkter och tjänster.
 • Marknadsföring och försäljning.
  Mål: Nå ut på marknaden, hitta specifika målgrupper och försäljningskanaler. Uppnå faktiskt sälj. 
 •  Exportmognad och omvärldsanalys.
  Mål: Göra cykelprodukten tillgänglig för utländska besökare genom att översätta befintligt informationoch marknadsföringsmaterial till engelska och tyska.

Målet är att nätverket/klustret av företagare är så starkt efter projektslut att deltagarna upplever en affärsnytta av samarbetet kommer att driva det vidare.

Finansierat av Jordbruksverket och Entreprenör  Stockholm 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer