Lägesrapport – X generation till non violent relations DAPHNE III 2009-2010

Baltic Fem i Norrtälje har under det senaste året i samarbete med andra frivilligorganisationer i Estland, Lettland, Litauen, Finland och Grekland bedrivit ett gemensamt metodutvecklingsprojekt. Syftet har varit att sprida kunskap till flickor och unga kvinnor om hur de ska undvika att utsättas för fysiskt och psykiskt våld i såväl nära relationer som i samhället i stort.

De deltagande organisationerna har arbetat med delvis olika målgrupper. Baltic Fem valde att fokusera på elever inom gymnasieskolan (ålder 16 – 18 år) i samverkan med bland annat företrädare för Uppsala tjejjour samt en expert på datasäkerhet.

Med stöd av två lärare på Rodengymnasiet i Norrtälje fick Baltic Fem möjligheten att genomföra tre olika seminarier med elever från sex olika klasser (två klasser från varje årskurs). Temat för de olika seminarierna var:

  1. Vet du var gränserna går? Det är dags att diskutera vad som är accepterat sex är och var går gränsen för sexuella övergrepp. Alla parter i en sexuell relation måste samtycka – det ska kännas bra. Hela tiden!
  2. Cynisk handel eller fritt företagande? Att diskutera människohandel för sexuella ändamål utan att nämna prostitution är hyckleri och att diskutera prostitution utan att diskutera mäns våld mot kvinnor är aningslöst.
  3. Sexualbrott på Internet – Digitalkameror, mobilkameror, webbkameror och tillgänglighet har öppnat möjligheter för nästan alla att publicera information och bilder på Internet. Internet ger även möjligheter för individer och/eller grupper att relativt anonymt kunna sexuellt trakassera en annan människa.

De lärdomar Baltic Fem kan dra av detta projekt och de genomförda seminarierna är att målgruppen vill ha och efterfrågar fördjupad kunskap om de aktuella områdena. Samtidigt finns i det svenska samhället en samlad kunskap hos myndigheter och frivilligorganisationer att ta vara på. Problemet är att det inte pågår något strukturerat arbete som kan säkerställa den kunskapsöverföring som behövs.

För att förhindra att den nuvarande och kommande generationen av flickor och unga kvinnor inte ska bli lämnade ensamma utan kunskap och därmed riskera att bli utsatta för sexualiserat fysiskt och psykiskt våld krävs ett permanent och systematiskt arbete.

Det finns lagstiftning, exempelvis skollagen, riktlinjer för skolornas arbete och lokala kunskapsresurser såsom tjejjourer och ungdomsmottagningar i Sverige. Men det saknas ekonomiska medel och tydliga styrdokument som möjliggör att dessa personella resursers erfarenheter och kunskaper kan föras in i och användas i skolan på ett planerat och regelbundet sätt.

Kort sagt säger skolans lärare och elever – "vi vill arbeta med detta och lära oss mer, men hur ska vi gå till väga?" Baltic Fem undrar därför vem eller vilka är beredda att ta ansvaret för att skapa de kontaktvägar som krävs?

(En fullständig rapport om det gemensamma projektet kommer att publiceras inom några veckor på denna hemsida).

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer