Hur får vi satsningar på entreprenörskap, innovationer och kluster att bli mer jämställda?

Hur får vi satsningar på entreprenörskap, innovationer och kluster att bli mer jämställda? Och vad kan vinnas på detta i form av utveckling, ökad lönsamhet och innovationskraft? Dessa frågor samt en intressant satsning på ny mobiltelefonteknik för turistnäringen ryms inom EU-projektet Quadruple Helix Central Baltic.

Quadrupleprojektet angriper med andra ord brist på jämställdhet vid företags- och klustersatsningar från två utgångspunkter: Den ena handlar det om att påverka företagsfrämjande strukturer så som klusterinitiativ, entreprenörskapsprogram och innovationssatsningar genom att utveckla och implementera metoder, modeller och verktyg för jämställdhetsintegrering. Den andra om en egen klustersatsning på en sektor där många kvinnor är verksamma, nämligen turistnäringen. Inom ramen för projektet finns möjligheten för småföretagare att ingå i en pilotstudie där nya innovationer i form av mobila lösningar testas och utvecklas utifrån turismnäringens behov.

QUADRUPLE är ett initiativ av Norrtälje kommun och BalticFem som tillsammans med partners som Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholms län, Eurohouse, Läänemaa Tourism Association och Saaremaa University Centre (Estland) samt Åbo Akademi (Finland) driver projektet.

Quadruple finansieras av Central Baltic INTERREG IV A programme 2007-2013 och Resurscentraprogrammet / Tillväxtverket.
Projekttid: Två år.
Budget: € 997 298.
Läs mer på www.quadruplehelix.eu

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer