Kedjan – X generation

Mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel är ett komplext problem som i grunden bottnar i bristande jämställdhet. Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida.

Om det inte fanns män som ansåg att det är deras självklara rätt att köpa kvinnor och barn som varor för sin egen njutning, skulle vi inte ha prostitution och sexuellt utnyttjande. Sverige är såväl slutmål som transitland i den cyniska handeln med kvinnor och barn för sexuell exploatering som pågår dygnet runt i hela världen. För att förebygga och motverka köp av sexuella tjänster i Sverige och utomlands behövs olika informations- och utbildningsinsatser med målet att förändra attityder.

Attityder och värderingar grundläggs tidigt. Studier har visat att de föreställningar som finns bland gymnasielever om tjejer och killar visar tydliga könsrollermönster. Insikten om det egna användandet av dessa könsrelaterade föreställningar kan dock saknas. Flera av ungdomarna i en studie (Wisén 2007) berättade att lärarna i skolan behandlade tjejer och killar likadant, men kunde ändå ge exempel på att det faktiskt skiljde sig åt i praktiken.

Många verkar inte veta var gränsen går mellan okej sex och våldtäkt. Och många – både killar och tjejer – tycker att tjejer som har utmanande kläder, är berusade eller är sexuellt aktiva får skylla sig själva om de blir våldtagna. Dessa och andra fördomar kring sex och kraven på att alltid vara snygg och tillgänglig gör att mångas sexuella självförtroende är lågt. Och då växer osäkerheten om vad som är okej sex och vad som är sexuella övergrepp.

Vi har startat en blogg och du är välkommen till: http://kedjanxg.blogspot.com

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer