Vilken roll kommer sociala media att spela?

Medborgarpanel: 19 november 2009 kl 18.30-20.30

Ett samtal kring sociala mediers roll idag och i framtiden.

Medverkande: Bland annat Hanna Stymne-Bratt (S) och Gun Svensson (PP)

Plats: Café Hörnan, Norrtälje

Anmälan till: margareta@balticfem.com, 0733321771

Program

Vilken roll kommer sociala media att spela i framtiden?

  • Inom nyhetsförmedling
  • Människors livsstil
  • Politik

Totalt är 39 procent av Internetanvändarna medlemmar i något community, enligt ”Svenskarna och Internet 2009” från WII. Sedan 2005 är det en fyrdubbling, då endast 10 procent av Internetanvändarna var med i något community. Framförallt är det i de sociala nätverken, som Facebook, tillväxten sker.
Fortfarande dominerar de unga. Bland 16-25-åringarna är nästan tre av fyra (72 procent) medlemmar i något community. Men den största ökningen sker bland medelålders och äldre. Till exempel har det i åldrarna 36-55 år skett en fördubbling av andelen medlemmar sedan 2007.

I senaste Mediebarometern (2008) från Nordicom var det första gången som andelen med tillgång till bredband i hemmet var större än de som har en prenumeration på en dagstidning. Två tredjedelar (67 procent) av samtliga svenskar i åldern 9-79 år har en prenumeration på en dagstidning i hemmet. Vi ser att andelen har minskat något under de senaste åren från runt 75 procent. Samtidigt har andelen som har en bredbandsanslutning i hemmet ökat. I den senaste undersökningen är det 72 procent som har bredband i hemmet. 2005 var motsvarande andel 51 procent.

bandiar-article-logo

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer