Nytt projekt

Quadruple Helix Central Baltic

Myndigheter, universitet, näringsliv och civilsamhällets aktörer – tillsammans för att stärka Central Balticregionen!

Central Balticregionen räknas som en av de mest framstående i Europa. Trots det så påvisar innovationssystemen brister när det kommer till involveringen av kvinnor – det vill vi hjälpa till att åtgärda genom projektet Quadruple Helix Central Baltic.

QUADRUPLE vill förändra genom:

 • att integrera jämställdhet i regionala policybeslut för att främja entreprenörskap, innovationer och kluster;
 • att utveckla strategier för att främja kluster i turismsektorn där många kvinnor verkar som entreprenörer; och
 • att främja korsbefruktning mellan turismsektorn där många kvinnor är verksamma och forsknings- och teknikbaserade kluster där huvudsakligen män är aktiva.

Quadruple kommer specifikt att ha turismsektorn som mål och skapa arenor mellan denna sektor och IKT-forskning.

Mål

 1. att utveckla policys, planer och strategier tillsammans med praktiska verktyg så att fler företagande kvinnor kan delta i klusterprocesser.
 2.  att stimulera tvärsektoriellt samarbete mellan turism- och IKT-branscherna.
 3. att stärka konkurrenskraften hos småföretagen i turismsektorn i regionen.

Metod

 • policyutveckling hos regionala aktörer i samarbete med policyrelevant forskning
 • praktiskt kopplas forskare ihop med grupper av entreprenörer – aktuella ärenden ger sedan direkt input till policy-, teknik- och affärsutveckling.

Förväntade resultat

 •  • fler konkurrenskraftiga småföretag inom turismsektorn
 • • en stark affärsplattform, dvs fungerande tvärsektoriella kluster/nätverk (IKT-Turism) i Central Balticregionen.
 • • utvecklade och använda metoder för att jämställdhetsintegrera kluster och innovationssystem i Central Balticregionen samt kunskapsutbyte på policynivå.

QUADRUPLE är ett initiativ av Norrtälje kommun (lead partner) och BalticFem som tillsammans med partners som Kungliga tekniska högskolan och Länsstyrelsen i Stockholms län (SE), Eurohouse, Läänemaa Tourism Association och Saaremaa University Center (EE) samt Åbo Akademi (FI) lämnat in en projektansökan till Central Baltic Interreg IV A programmet 2007-2013. Projektid: två år. Budget: 997299 Euro.

Kontaktpersoner:
Anders Olander, Norrtälje kommun, +46 (0)70 671 23 04
Margareta Spång, BalticFem, +46 (0)733 32 17 71
 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer