Daphne III projekt

X generation till non violent realations DAPHNE III

Vad ska vi göra?
Arbeta förebyggande genom att sprida kunskap om riskerna för våld i unga relationer.

Målgrupper:
– Kvinnor 18-28 år som riskerar att utsättas för våld (i nära relationer).
– Organisationer och institutioner som tillhandahåller hjälp för våldsoffer (kvinnojourer), eller arbetar med utveckling av policys och metoder

Länder vi arbetar med:
Estland, Lettland, Litauen, Finland och Grekland.

Lokalt ska vi
Bilda en arbetsgrupp och genomföra nio workshops
– fyra i höst (september-december 2009) och fem under våren (januari-juni) 2010.

Hämtat från Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) hemsida www.roks.se:

 

Mäns våld mot kvinnor

Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne.

 

Varningssignaler

Innan första slaget

 • Var uppmärksam på hans kvinnosyn

Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor.

 

 • Har han förändrats?

Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och han blir alltmer missnöjd och kontrollerande.

 

 • Han klagar ofta på dig

Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Han kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet.

 

 • Se upp med svartsjuka

Män som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

 

 • Övervakar han dig?

Brukar din partner läsa dina sms- eller e-postmeddelanden? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att han är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor.

 

 • Våldsamhet mot saker och djur

Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar sönder dörrar. Han kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ägnade att skrämma dig.

 

 • Har han börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig?

Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

 

När du blivit slagen

 • Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.

 

 • För dagbok

Anteckna varje gång han slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

 

 • Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt vill göra en anmälan.

 

 • Ring en kvinnojour/tjejjour

Där kan du prata med någon och få hjälp. Telefonnummer finns på Roks hemsida och i nummerupplysningen på internet och telefon. Jouren lyssnar på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor för att få råd och hjälp. Tänk på att socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan mot gärningsmannen vid misstanke om våld som kan antas ge minst två års fängelse. Socialtjänsten har också anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att ett barn far illa. Det spelar ingen roll om du kontaktar kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp.

 

 • Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Män som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om han ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer han med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden.

 

 • Ha någonstans att ta vägen

Ordna en utväg så att du kan ge dig av om han börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en väninna eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

 

 • Gör en polisanmälan

Mäns våld mot kvinnor är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.

 

Råd till dig som misstänker att någon i din närhet blir misshandlad

 • När bör du fatta misstankar?

Tecken på att en person i din närhet blir misshandlad kan vara att hon ofta har blåmärken eller skrubbsår. När du frågar hur de uppkom kanske hon svarar undvikande eller försöker skämta bort det. Om du märker att beteendet förändras, exempelvis att hon inte dyker upp på avtalade möten eller blir mer isolerad, så kan det vara ett tecken på att hon har en partner med ett stort kontrollbehov eller som misshandlar henne.

 

 • Fråga henne

Prata direkt med kvinnan om du misstänker att hon blir utsatt för misshandel av sin partner. Ställ raka frågor som ”Slår han dig?”. Prata däremot inte med hennes partner eller när han är i närheten.

 

 • Om hon berättar

Lyssna på hennes berättelse utan att ifrågasätta. Avfärda inte det hon beskriver. Om hon själv normaliserar och förringar misshandeln är det viktigt att inte följa med i detta. Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till mannens beteende. Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slåss och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du misstänker att situationen är farlig för henne och upplys henne om att den inte kommer bli bättre så länge hon stannar i relationen. Visa att du finns där för henne och att du stöttar henne i hennes egna val.

 

 • Om hon inte vill berätta

Var tydlig med att även om hon inte vill prata just nu, så kan hon alltid komma till dig och prata senare. Du kan inte fatta några beslut åt henne, men låt henne veta att du gärna hjälper henne och stöttar henne om hon vill förändra sin situation.

 

 • Peppa och stötta

Det viktigaste är att du försöker förmå henne att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte döma henne för att hon inte lämnar relationen. Visa istället på att hon “är värd någonting annat.”

 

 • Ring polisen eller socialtjänsten

Ring själv polisen eller socialtjänsten om du upplever att situationen är akut, till exempel om fara för liv förekommer eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och polisen är skyldig att ta din anmälan. Socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan mot gärningsmannen vid misstanke om våld som kan antas ge minst två års fängelse. Socialtjänsten har också anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att ett barn far illa. Du kan även kontakta kvinnojouren för att få råd och tips om hur du ska göra.

 


Fakta och siffror

Enligt Internationella arbetsorganisationen ILO är 1 225 miljoner människor runt om i världen offer för människohandel mellan länder eller inom sitt eget hemland. De flesta utnyttjas för prostitution (43 %) eller arbete (32 %). När det gäller sexuellt utnyttjande med användande av tvång i kommersiellt syfte är den överväldigande majoriteten (98 %) av offren kvinnor och flickor. Utifrån tillgängliga fakta är det rimligt att anta att flera hundra tusen människor smugglas till eller inom EU varje år.

Av de studier som gjorts framgår det att en betydande minoritet av barnen i Europa, mellan 10 och 20 % enligt en kvalificerad vetenskaplig uppskattning, kommer att utnyttjas sexuellt under sin barndom.

Under 2008 upptäcktes över 1 000 kommersiella och omkring 200 icke-kommersiella webbplatser med barnpornografiskt innehåll, varav 71 % i USA. Det uppskattas att omkring 20 % av de barnpornografiska webbplatserna är icke-kommersiella (oftast av fildelningstyp, s.k. peer-to-peer).

Uppskattningsvis omkring 20 % av sexförbrytarna (med stora avvikelser beroende på profil) begår nya brott efter att de blivit dömda.

 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer