Bandiar

Aktivt medborgarskapBandiar logos

Kvinnors delaktighet

Vad är BANDIAR projektet?

Målet med BANDIAR-projektet är att ge medborgare möjlighet att interagera med varandra och delta i att bygga ett både närmare och öppnare Europa. Projektet strävar efter att medvetandegöra kvinnans roll och vikten av kvinnors deltagande i det politiska livet på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Det verkar i det Europeiska perspektivet som bygger på den mångfald av lokala realiteter som EU omfattas av.

Varför kvinnor i Europa?

Jämställdhet i alla områden i livet är en fundamental rättighet och värderas av Europeiska Unionen, inskrivet i politiken sedan Rom fördraget från 1957. Trots att mer än femtio år har gått har inte kvinnor lyckats att inta en jämlik plats i politiken runt om i Europa. Då 2009 års Europa valet närmar sig är det dags att belysa än en gång denna fråga och arbeta för att få till stånd en förändring.

Kvinnor i europeisk politik?

Av 495 miljoner medborgare i EU, är mer än hälften (51%) kvinnor. Fortfarande, i september 2008 var bara 245 av de 785 MEP:s (31%) kvinnor. I de nationella parlamenten över Europeiska Unionen, är situationen än värre. Lite mer än en av fyra parlamentsledamöter är kvinnor (24%), samma gäller andelen kvinnor i EU länders regeringarna.

Vad är aktivt medborgarskap?

Vi tror att Europas medborgare har en viktig nyckelroll att spela i att bygga Europa . Därför vill BANDIAR bidra med debatter och aktiviteter i frågan om ett framtida Europa. Det är en nödvändighet för att få Europa närmare sina medborgare och vikten av ett vidare engagemang av medborgare i samhället både på lokal och på Europeisk nivå, med målet att promota medborgarnas förväntningar på gott ledarskap i Europa.

Vad kan jag göra?

BANDIAR projekt ska möjliggöra dialog som påverkar genom medborgarpaneler, en metod som direkt involverar vanliga medborgare. Deltagandet i dessa paneldebatter ska vara en möjlighet att presentera sina idéer och sitt budskap som sen ska ställas till Eu:s institutioner.

Partnerskap

asael

ASAEL – Asociación Aragonesa de Entidades Locales
Yolanda Matas
directorproyectos@asael.es
Plaza del Pilar 16 – 50003 Zaragoza (Spain)
Tel. + 34 976 207 528 Fax + 34 976 207 527
www.asael.es

 

balticfem-small

BalticFem
Margareta Spång
info@balticfem.com
Hantverkaregatan 18 – 761 30 Norrtälje (Sweden)
Tel. + 46 176 198 55 Fax + 46 176 138 15 Mobile + 46 733 32 17 71
www.balticfem.com

 

bydgoszcz

City Hall of Bydgoszcz
Imisława Górska, Department International Co-operation
i.gorska@um.bydgoszcz.pl
ul. Jezuicka 1 – 85-102 Bydgoszcz (Poland)
Tel. + 48 (0) 52 58 58 913 Fax + 48 (0) 52 58 58 623
www.um.bydgoszcz.pl

 

reggioemilia

Provincia di Reggio Emilia
Eliana Porreca
Corso Garibaldi 59 – 42100 Reggio Emilia (Italy)
www.provincia.re.it

 

alda

ALDA – Association of Local Democracy Agencies
Chiara Strano
chiara.strano@aldaintranet.org
c/o Council of Europe, European Palace – 67075 Strasbourg (France)
Tel. + 33 390 214 593 Fax + 33 390 215 517
www.alda-europe.eu

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer