Workshop 15 maj

EU:s ungdomspolitik
Inom EU utformas en sammanhållen ungdomspolitik. Medlemsländerna har enats om fyra prioriterade områden: ungdomars delaktighet, information till ungdomar, volontärtjänst för ungdomar samt bättre kunskaper om ungdomars situation. Vad skiljer och förenar länderna i synen på unga i Europa? De ska vi titta på i Emanzipar projektet.

Ungas inflytande och delaktighet
Några av Sveriges goda exempel i Emanzipar-projektet är projekt som har finansierats av Ungdomsstyrelsen, en statlig svensk myndighet. Att unga ska ha verkligt inflytande är ett viktigt mål för ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen arbetar för ett ökat inflytande på flera nivåer – nationellt för fler unga förtroendevalda samt för ett ökat valdeltagande. Regionalt och lokalt genom att inspirera till dialog med unga i regioner och kommuner. De följer också hur ungdomsinflytandet utvecklas i andra länder.

Sveriges ungdomspolitik
Den ungdomspolitiska propositionen bär namnet Makt att bestämma – rätt till välfärd, och den antogs av riksdagen 2004. De övergripande målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd.

Ung i Norrtälje kommun
Ungdomspolitiken handlar om ungdomars livssituation inom områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år. Antalet ungdomar, mellan 13 – 25 år, av Norrtälje kommuns 55 225 invånare är 8 952 st.

Valet att göra en av de workshops som ska genomföras i Sverige på Flygskolan i Norrtälje föll sig naturligt. Skolan har en internationell profil och är intresserade av EU-frågor. De visade intresse och hörde självmant av sig tillbaka oss efter den ursprungliga kontakten som vi i BalticFem fick genom kommunens internationella samrådsgrupp och Anders Olander.

Två förmöten genomfördes av Margareta Spång, BalticFem – ett med läraren Kristina Aldén och ett med Per Lodenius, riksdagsman. På det sista mötet bestämde vi de frågeställningar som vi tänkte använda oss av i mötet med eleverna och de blev:

Vad vill ni göra om ni fick bestämma i Norrtälje kommun?
-”- Stockolms landsting?
-”- Sveriges riksdag?
-”- EU?

En erfarenhet från workshopen är att lokala och vardagliga frågeställningar engagerade lättast men att frågor som resande och miljö gärna lades på EU-nivå.

Workshopen inleddes med att vi berättade kort om projektet och sedan så gick riksdagsmannen Per Lodenius igenom av hur representativ demokrati fungerar praktiskt och vad det innebär på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Efter genomgången med den rent informativa delen så fick eleverna sedan i grupper svara på frågeställningarna och skriva ned vad de tyckte var de viktigaste frågorna som man borde arbeta mer med politiskt.

När alla grupper lämnat in sina frågor så grupperade Per och Margareta dem i på tavlan och varje elev fick tre ”färgpluppar” var som de sedan kunde använda för att prioritera de frågor som de tyckte var viktigast.

De frågor som genom detta sätt prioriterades fram av de unga som viktigast var:

1. Satsa mer på Miljön i EU
2. Mer kollektivtrafik i Stockholmsregionen
3. Mer utsmyckning i grönområden och parker
4. Alla borde få uppehållstillstånd
5. Få gratis körkort vid 16 års ålder

 

 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer